Om cookies på våra tjänster

Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Informationskrav vid leverans

SVT har skyldighet att rapportera all spelad musik, användning av musikvideos, bilder och konstverk, till STIM, IFPI/SAMI och organisationen Bildupphovsrätt i Sverige.

Leverans ska ske enligt specifikation i produktionsavtalet. Bland annat ska följande levereras:

  • Pressmaterial inklusive stillbilder
  • Lista över det arkivmaterial som ingår i programmet med information om vilket arkiv materialet har hämtats från. Gäller även uppgift om använda bilder från TT Nyhetsbyrån.
  • Lista över samtliga medverkande/upphovsmän/övriga rättighetshavare inklusive adresser och uppgifter om total ersättning, samt om storleken på så kallat grundgage om sådant förekommer, per medverkande/upphovsman/övrig rättighetshavare
  • Komplett musiklista för STIM-rapportering respektive i förekommande fall rapportering till IFPI/SAMI. Samtliga uppgifter rapporteras via musikrapporteringstjänsten Soundmouse. Även musik från Epidemic Sound skall rapporteras i Soundmouse. SVT:s projektledare kan ge inloggningsinformation.
  • Avtal med upphovsmän/medverkande/övriga rättighetshavare, samt en redovisning av samtliga upphovsrättsligt skyddade verk eller prestationer utförda av tredje man, vilka förekommer i programmet, allt i digitalt format.
  • Vid överenskommelse: Beskrivning av programmets bildmässiga innehåll. Bildbeskrivningen ska vara kortfattad och utformad så att det är lätt att utifrån den bedöma om man kan använda sig av materialet i framtiden.

 

Informationskrav vid arkivering

För att det ska gå att söka på SVT:s program i vårt arkiv, måste programinformationen registreras i SVT:s produktionssystem Meta.

Hur mycket arkivinformation som ska skrivas in, bestäms av vilka rättigheter SVT har. Ju mer SVT kan återanvända programmet, desto mer information skrivs in i Meta är en tumregel.

Kontakta din projektledare för rådgivning om mallar och för vilken arkivinformation SVT kan behöva.