Om cookies på våra tjänster

Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Credit- och eftertexter

SVT har följande standard för hur credit-texterna ska formuleras:

Namnangivelse ska enbart ske enligt vad som anges i lag och i organisationsavtal (upphovsmän och närstående rättighetshavare) samt för att följa SVT:s informationsplikt (se nedan).

SVT:s totala eftertexter ska vara maximalt 20 sekunder långa. Undantag kan göras för produktioner med ett omfattande antal upphovsmän och närstående rättighetshavare eftersom varje uppgift i eftertexten ska vara läsbar. Undantag beslutas av programchef (via projektledare).

Ett namn får bara anges vid ett tillfälle.

Om möjligt ska credit ges under programmets gång  istället för i eftertexten. Detta gäller i första hand nyheter och faktaprogram. kan fotograf respektive redigerare anges under reportage/inslag eller efter reportage/inslag, muntligt eller i text.

Det är väsentligt att grafiskt skilja på credit och annan information i eftertexten, tex. om indirekt sponsring. Om programmet är indirekt sponsrat ska detta framgå med orden ”Producerat med bidrag från…”.

Produktionsbolags och/eller formatägares logotyp får inte vara rörlig.

SVT:s logotyp ska visas i anslutning till eftertexter enligt denna princip.

 

SVT:s informationsplikt

För allmän-tv inklusive dramaproduktioner måste följande anges:

  • SVT:s projektledare
  • Adress till SVT hemsida (adresser till externa hemsidor är inte tillåtna)
  • Utöver detta kan också en valfri funktion som är relevant för publiken anges

Nyheter:

  • Redaktör
  • Bildproducent/sändningsproducent
  • Ansvarig utgivare
  • Telefonnummer
  • Hemsideadress och Text-TV hänvisning

 

Om du har frågor kring SVT:s creditregler och eftertexterna, vänd dig till din projektledare.