Om cookies på våra tjänster

Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Fakturahantering

När SVT köper varor och tjänster från leverantörer, som externa producenter, ska fakturan alltid skickas till vår fakturaadress.

FAKTURAFAKTA

  • På varje faktura ska ett referensnummer finnas angivet
  • Referensnumret (kostnadsställe och/eller produktionsnummer /projektnummer) ska stå direkt efter ”Er referens” i huvudet på fakturan
  • Har ni inte fältet ”Er referens” kan referensnumret stå i fakturaadressen
  • Ange också referensperson på SVT efter ”Er beställare” i huvudet på fakturan
  • En faktura ska också ha en tydlig fakturatext där det framgår vad som fakturerats
  • Rätt referensnummer och referens-person är en förutsättning för SVT:s attestering och för att utbetalning ska ske så fort som möjligt. Finns inget referensnr angivet kan vi inte hantera fakturan och den skickas tillbaka till leverantören. Som generella betalningsvillkor har SVT 30 dagar
SVT Org nr 556033-4285

Sveriges Television AB
Leverantörsfakturor
105 10 Stockholm