Om cookies på våra tjänster

Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Sändningstillstånd, villkor och lagar

Nuvarande Sändningstillstånd löper till 31 december 2019.

SVT styrs av sändningstillståndet, Anslagsvillkoren, Radio & TV-lagen och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

Sändningstillståndet ger SVT rätt att sända tv och reglerar verksamheten. Det är genom sändningstillståndet som SVT ges ett särskilt ansvar att verka i allmänhetens tjänst.

Tillståndet utfärdas av regeringen efter beslut i riksdagen. Det nuvarande sändningstillståndet löper från 1 januari 2014 till och med 31 december 2019.

Anslagsvillkor utfärdas årligen. Där regleras organisationsfrågor, ekonomi och verksamhet som syftar till att utveckla och stödja tv-verksamheten, exempelvis webben.

Radio- och tv-lagen sätter de yttre ramarna för alla radio- och tv-sändningar i Sverige.

I yttrandefrihetsgrundlagen förbjuds censur och förhandsgranskning. Därför måste varje tv-program ha en ansvarig utgivare som ansvarar för att programinnehållet stämmer med SVT:s sändningstillstånd och de lagar som reglerar verksamheten. Den person som anser sig vara utsatt för till exempel förtal av någon i ett program kan väcka åtal i domstol mot den ansvarige utgivaren.

Här kan du läsa mer om SVT:s roll i samhället, vad vi producerar och vad som är viktigt för oss.