Om cookies på våra tjänster

Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Budget och Finansieringsplan

Det åligger den externa producenten att upprätta ett förslag till budget som presenteras i ett inledande skede av förhandlingen. Syftet med en preliminär budget i det inledande skedet är att få till stånd en tydlig, snabb och transparent förhandling som resulterar i ett avtal som samtliga parter är väl införstådda med och överens om. Den överenskomna budgeten ska biläggas avtalet.

För mer information om budget vid programutveckling inom drama.
Läs mer här!

För mer information om budgetnivåer vid samproduktion inom programområdena dokumentär och kultur. Läs mer här!

För mer information om egen insats vid samproduktion inom programområdena dokumentär och kultur.  Läs mer här!

Moms

SVT har inte avdragsrätt för moms vilket medför att momsen blir en kostnad för SVT. Därför är det viktigt att det som faktureras beläggs med rätt momssats.

Momssatsen uppgår till 6% om den externa producenten gentemot SVT svarar för hela produktionen och överlåter/upplåter upphovsrätten eller upplåter upphovsrättslig nyttjanderätt till produktionen till SVT.

Detta gäller vid produktionsutläggningar och samproduktioner. Samma momssats gäller vid inköp/förköp av visningsrätt.