Om cookies på våra tjänster

Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

SVT:s projektledare

När SVT samarbetar med externa producenter är SVT:s projektledare (den ”exekutive producenten”) kontaktytan till produktionen. Projektledaren finns med från programbeslut till utvärdering och uppföljning.

Projektledaren ska både veta vad SVT vill ha innehållsmässigt, men också vara kontaktperson med alla olika delar av SVT:s organisation som produktionen kan komma att behöva vara i kontakt med.

Programbeslut och genomgång av uppdrag

SVT:s programledning fattar ett programbeslut och en programchef får ansvaret för produktionen och är ansvarig utgivare.

Vid extern produktion hanteras förhandlingen med den externa producenten av SVT:s förhandlingsavdelning.

I anslutning till förhandlingen utser programchefen en projektledare som blir den externa producentens närmaste och viktigaste kontaktperson på SVT.

Villkoren för produktionen regleras i ett produktionskontrakt mellan programchefen och den externa producenten.

Vid sidan av det finns också ett internt uppdragskontrakt mellan programbeställare och programchef som innehåller uppdragets mål och syfte, övergripande innehåll och form, publikmål, närvaro på olika plattformar, vilka rättigheter som måste lösas och om det finns särskilda villkor för projektet. 

Projektplan och budget

Projektplan och budget är viktiga dokument i en produktion. SVT:s projektledare och den externa producenten ansvarar för att hålla varandra informerade om förändringar av dessa.

Projektplanen och budgeten för projektet visar hur kostnader och resurser fördelas. Där ingår också produktionssätt, tidplan, plan för inspelning, redigering och leverans samt en uppskattning av storleken på bemanning på både produktions- och redaktionssidan.

Ladda hem PDF

”Uppstartsmöte”
Om SVT-teknik används i produktionen kallar SVT:s projektledare så tidigt som möjligt till ett tekniskt planeringsmöte – ”Uppstartsmöte” ­ tillsammans med teknik- och personalansvariga.

Hörbarhet är viktig
SVT:s projektledare skriver ett hörbarhetskontrakt tillsammans med producenten för att säkerställa ljudkvalitén i produktionen.

Kommunikation och marknadsföring
SVT Kommunikation ansvarar för kommunikations- och marknadsföringsplaner. SVT:s projektledare ser till att externa producenten så snabbt som möjligt får all information om de planerade marknadsföringsinsatserna.

Risk- och konsekvensbedömning och arbetsmiljörond
För att undvika att olyckor och ohälsa uppstår och för att säkra arbetsmiljön är det lagstiftat att det alltid genomförs en risk- och konsekvensbedömning och arbetsmiljörond vid nya produktioner.

SVT:s projektledare har checklistor och mallar som används, och företaget ser gärna att externa producenter också använder dem.

Löpande avstämningar
För att programmet ska realiseras enligt produktionsavtalet ska den externa producenten ha löpande kontakt med SVT:s projektledare.
Det är viktigt att producenten levererar all nödvändig information som krävs, samtidigt som programmen levereras till SVT:s projektledare. Projektledaren gör i sin tur en komplett leverans för sändning till ett av SVT:s leveranscentra. Där görs en slutlig leveranskontroll. Först efter det godkännandet kommer SVT att attestera slutfakturan.

Komplett leverans
Det är viktigt att den externa producenten levererar all nödvändig information samtidigt som programmen levereras till SVT:s projektledare. Projektledaren gör i sin tur en komplett leverans till ett av SVT:s leveranscentra för slutlig leveranskontroll och godkännande.

Först efter det godkännandet kommer SVT att attestera slutfakturan.

Lagring av grafikpaket
SVT:s projektledare har information om hur och var grafikpaketet i produktionen ska levereras.

Utvärdering
Vid utvärdering ansvarar SVT:s projektledare för att det görs senast två veckor efter att sista avsnittet har sänts. Hela produktionen utvärderas utifrån skrivningar i produktionskontrakt.

Projektledaren ansvarar för att utvärderingen dokumenteras.