Om cookies på våra tjänster

Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Andra funktioner

 

Företagsledning

Företagsledningen på SVT består av ledamöter och vd. Här fattas övergripande beslut som rör programmen och verksamheten.

 • Jimmy Ahlstrand – strategichef
 • Lena Glaser – programdirektör för Drama, Kultur, Fakta, Livsåskådning, Nöje, Evenemang
 • Maria Groop Russell – chef för ATV-divisionen
 • Jan Helin – programdirektör för Nyheter, Sport,Samhälle, dokumentär, Barn&Ungdom samt Interaktiv direktör
 • Anne Lagercrantz – chef för Nyhetsdivisionen
 • Thomas Nilsson – kanal- och tablåchef
 • Sabina Rasiwala Hägglund – kommunikations- och HR-direktör
 • Hanna Stjärne – vd
 • Peter de Verdier –  ekonomidirektör

Våra divisioner

Divisionschef för ATV är Maria Groop Russell Maria Groop Russel

Allmän-tv
Allmän-tv är Drama, Kultur, Fakta, Livsåskådning, Nöje, Evenemang, Samhälle, Dokumentär, Barn&Ungdom. Både intern och extern allmän-tv produceras och projektleds i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontaktperson på respektive ort:  pro­gramchefer

SVTi
SVTi är navet för interaktiv utveckling av digitala tjänster och funktioner.  Alla interaktiva programprojekt genomförs i nära samarbete med övriga redaktioner. Avdelningen SVTi ansvarar även för SVT:s strategiska tjänste- och plattformsutveckling.

För ytterligare information om SVTi – läs mer under Tjänster och Plattformar

Kontaktpersoner på SVTi: Programansvariga för interaktiva tjänster

Nyhetsdivisionen
Inom Nyhetsdivisionen samlas hela SVT:s nyhets- och sportutbud för alla kanaler och tjänster i tre delar: SVT Riksnyheter, SVT Sport och SVT Regionala nyheter samt program på teckenspråk, tornedalsfinska, finska och samiska. SVT:s nyhetsverksamhet finns utspridd på 28 orter över hela Sverige.

Kontaktperson Riksnyheter: Charlotta Friborg

Kontaktperson Regionalnyheter: Christina Ågren

Kontaktperson Samhällsprogram: Eva Landahl

Kontaktperson Program på minoritetsspråk: tf Anneli Mencin

Kontaktperson SVT Sport: Åsa Edlund Jönsson

Läs mer under pro­gramchefer

Andra samarbetspartners på SVT

Allmän-tv produktion
Produktionsorganisationen är gemensam för Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö både för personal och teknik. Ett produktionsnätverk ger möjlighet till en effektiv postproduktion. Produktionsorganisationen hyr också ut teknik och resurser till externa producenter. Läs mer under Teknik och studios

Kontaktperson SVT Produktion: tf Catharina Gilljam

SVT Programetik
SVT Programetik arbetar inom området programpolitik och programetik, främst med anknytning till radio och tv-lagen och sändningstillståndet för SVT. SVT programetik ger råd i frågor om policy och etik som rör sändningarnas innehåll, till exempel integritet, opartiskhet och saklighet, sponsring och otillåtet gynnande. SVT programetik handlägger de yttranden som för SVT:s räkning lämnas till Granskningsnämnden vid Myndigheten för Radio och TV.

SVT Programetik ansvarar också för ”Grönt kort”-utbildningar för producenter. SVT förutsätter att de som producerar för oss har dessa kunskaper.

Kontaktperson SVT Programetik:  Albert Svanberg

SVT Försäljning (del av SVT International)
SVT Försäljning är en sidoverksamhet inom SVT, vilket innebär att verksamheten inte finansieras av licensmedel utan bär sina egna kostnader.

SVT Försäljning har i uppdrag att vidare-använda SVT:s rättigheter genom i huvudsak licensiering av varumärken, distribution av program och programformat, och försäljning av arkivmaterial. SVT försäljning arbetar dels med de rättigheter som SVT:s programredaktioner förvärvat, men skriver också egna distributionsavtal med produktionsbolag och externa producenter.

SVT Försäljning redovisar och fördelar också intäkter gentemot producenter, upphovsmän och medverkande.

SVT Programinköp ( del av SVT International)
En stor del av SVT:s utbud levereras av SVT Programinköp. Avdelningen köper program inom alla genrer från den externa svenska, nordiska och internationella programmarknaden. SVT Programinköp hanterar INTE samproduktioner.
Läs mer om  förköp av visningsrätter.

Kontaktperson SVT International: Stephen Mowbray

SVT Kommunikation
SVT Kommunikation arbetar med marknadsföring och andra former av intern och extern kommunikation både för programmen och SVT:s övriga verksamhet. De två huvudsakliga arbetsområden är:

 • Marknadsföring av utbudet genom trailerproduktion, trailerplanering, PR-arbete, bildhantering, webb-produktion, programpresentation i kanalerna, pressinformation om programmen till media och varumärkesarbete.
 • Företagskommunikation genom interntidningen Vipåtv, intranätet, stöttning och rådgivning i kommunikationsfrågor till chefer och medarbetare, kommunikationsstrategier, kommunikation med press och publik samt krishantering.

Kontaktperson: Sabina Rasiwala Hägglund