Om cookies på våra tjänster

Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Vinjetter och loggor

SVT som avsändare av program

Det är viktigt att SVT upplevs som avsändare av det enskilda programmet oberoende av publiceringsform. För att säkerställa detta ska SVT:s logotyp tydligt framgå både i början och slutet av alla program.

 

SVT:s logotyp i början av programmet

 • SVT:s logotyp ska förekomma i öppningsbilden i alla program som produceras exklusivt för SVT:s räkning
 • Logotypen ska alltid ha samma position i nedre bildkant och ska klippas eller mixas på. Den får inte ha någon annan rörelse
 • Logotypen ska som regel vara vit (men kan i undantagsfall vara svart om den läggs på en mycket ljus bakgrund)
 • Logotypen får inte förekomma under de första två sekunderna av programmet, men kan förekomma när som helst i övrigt i inledningen eller programvinjetten
 • Logotypen ska dubbelkopieras i minst tre sekunder
 • Ingen skuggning eller andra effekter får förekomma

 

SVT:s logotyp i slutet av programmet

 • SVT:s logotyp ska alltid finnas med i slutet av alla program som producerats externt exklusivt för SVT:s räkning
 • Logotypen ska inleda eftertexterna
 • Logotypen ska dubbelkopieras mot programmets slutbild eller samma bakgrund som eftertexterna
 • Logotypen ska alltid ha samma position i nedre bildkant och ska klippas eller mixas på. Den får inte ha någon annan rörelse
 • Logotypen ska som regel vara vit (men kan i undantagsfall vara svart om den läggs på en mycket ljus bakgrund)
 • Logotypen ska dubbelkopieras i minst tre sekunder
 • Ingen skuggning eller andra effekter får förekomma

 

SVT:s logotyp i samband med produktionsskyltar för andra bolag

I de fall där produktionsskyltar för externa produktionsbolag mm förekommer ska:

 • SVT:s logotyp förekomma på samma bakgrund som den externa produktionsskylten tillsammans med formuleringen ”producerat för SVT”, enligt exemplet nedan
 • Ljud- eller rörlig logotyp får inte förekomma för det externa bolaget
 • En rektangel i rutnätet utgör 1% av bildytan i 4:3 format
 • Bolagets logotyp/identifikation får uppta max 10 rektanglar, inklusive utrymme mellan logotyp och tillhörande text om sådan finns

 

Samproduktion

I de fall programmet är samproducerat av SVT och annat/andra företag ska SVT:s logotyp förekomma tillsammans och likvärdigt med övriga företags logotyper. Om inte logotyper används, utan företagsnamn skrivs i text, ska ”SVT” och inte Sveriges Television användas.

Om SVT är huvudproducent i samproduktionen kan programmet utöver detta märkas med logotyp i början och slutet av programmet (se rubrikerna SVT i början/slutet av programmet).