Om cookies på våra tjänster

Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Public Serviceuppdraget

SVT:s verksamhet bedrivs självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen i samhället och den finansieras via tv-avgiften.

Verksamheten regleras i första hand av Sändningstillståndet, genom vilket SVT ges ett särskilt ansvar att verka i allmänhetens tjänst.

I tillståndet ges SVT i uppdrag att garantera medborgarna ett brett utbud av program och tjänster via tv, webb och andra publiceringsformer. SVT:s program ska präglas av demokratiska och humanistiska värden, folkbildningsambitioner, mångfald och kvalitet och det ska vara tillgängligt för alla oavsett förutsättningar och bakgrund.

Sändningstillstånd säger även att företaget bland annat ska utöva sändningsrätten ”opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet ska råda i tv”.

Här pekas också särskilda uppdrag ut, som att bedriva nyhetsverksamhet, erbjuda ett mångsidigt kulturutbud och göra program för barn och unga. SVT ska även beakta behoven hos personer med funktionsnedsättning och erbjuda ett utbud på de nationella minoritetsspråken.