Om cookies på våra tjänster

Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

SVT:s roll i externa produktioner

Frågor om programinnehåll ska beslutas i dialog och genom samråd mellan SVT, extern producent och eventuella samproduktionsparter.

Om parterna inte kommer överens finns det skrivningar i produktionsavtalen som reglerar vem som har sista ordet:

 

Vid produktionsutläggning

 • Den externa producenten har ett eget ansvar att känna till regelverket som gäller vid produktion för SVT och ska underrätta SVT om eventuella risker.
 • Val av upphovsmän och andra medverkande ska alltid göras i samråd med SVT.
 • SVT har alltid rätt att närvara vid produktionen och har rätt att ställa krav på ändringar i programmet.
 • Den externa producenten ska hålla SVT kontinuerligt informerade om produktionen även om SVT inte deltar. Det sker genom samråd.
 • Vid produktionsutläggning har SVT slutlig bestämmanderätt över programmet. Denna rätt motiveras av att det är SVT som finansierar programmet och att det är SVT som är ansvarig utgivare när programmet sänds.

 

Samproduktion

 • Den eller de samproducenter som står för de högsta insatsen(-erna) har den slutliga bestämmanderätten.
 • Vid samproduktion ska den externa producenten löpande, under hela produktionsperioden, ge samproducenterna möjlighet att följa produktionen och beakta samproducenternas eventuella synpunkter.
 • Under efterarbetet och innan klippningen ”låses”, ska den externa producenten erbjuda samproducenterna en särskild visning och möjlighet att lämna synpunkter.
 • Samproducenterna beslutar gemensamt vilka upphovsmän och andra medverkande som ska engageras i produktionen.
 • Alla samproducenter har rätt att ta del av bokföring och andra affärshandlingar relaterade till produktionen.

 

Visningsrätter

 • Vid förvärv av visningsrätt har SVT inte någon slutlig bestämmanderätt över innehållet men SVT förbehåller sig rätten att redigera i program om det enligt ansvarig utgivare krävs för att SVT ska kunna sända programmet.