Om cookies på våra tjänster

Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Produktionsformer

Det finns tre huvudtyper av externa samarbetsformer för SVT:s programproduktion:

  • Samproduktion
  • Av SVT fullfinansierad produktion (produktionsutläggning)
  • Förköp av visningsrätt

Samproduktion

Vid samproduktion finansierar, producerar och äger samproducenterna programmet tillsammans. En av samproducenterna eller annat produktionsbolag kan ges uppdraget att producera programmet för samproducenternas gemensamma räkning.

Samproducenterna äger programmet tillsammans och kan upplåta visningsrätt och exploateringsrätt till samproducent(-erna) eller annan part.

Ersättning för visningsrätt eller minimigaranti för distributions-/exploateringsrätt kan ingå som del av finansieringen av produktionen.

Vid en samproduktion består SVT:s del av finansieringen av produktionen både av en samproduktionsinsats, och av en visningsrättsersättning.

SVT:s samproduktionsinsats ska motsvara SVT:s ägande i programmet.

SVT:s visningsrättsersättning utgör ersättning för det nyttjande som SVT får till programmet.

Av SVT fullfinansierad produktion (produktionsutläggning)

Vid en extern produktion som  SVT fullfinansierar, producerar extern producent programmet för SVT:s räkning. SVT svarar för hela produktionskostnaden inklusive externa producentens vinst i enlighet med överenskommen budget. SVT äger därmed programmet. Den här typen av programproduktioner omfattar i normalfallet:

  • program som kan vara baserade på en programidé/koncept/format som den externa producenten presenterar.
  • program som kan vara baserade på en programidé/koncept/format som SVT har skapat eller förvärvat rätten till.

Förköp av visningsrätt

Vid förköp av visningsrätt förvärvar SVT ett begränsat nyttjande till program som den externa producenten har rätt att upplåta nyttjanderätt till, eller äger (självt eller gemensamt med annan).

SVT har alltså inget ägande till programmet och ska erlägga en visningsrättsersättning för nyttjandet som ska uppgå till en nivå där hänsyn är tagen till dess omfattning, marknadsvärde, programgenre och kvalitet.

Ersättningen ska förhandlas mellan parterna i god anda vid respektive produktion.