Om cookies på våra tjänster

Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Produktionsresurser


Välkommen till Sveriges Televisions produktionsavdelning! Vi heter internt och formellt Allmänteve Produktion, och ingår i Allmäntevedivisionen inom SVT. Produktionsavdelningen finns på de fyra allmänteveorterna Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå. Avdelningen ansvarar för alla produktionsresurser inom SVT – såväl personal som utrustning och material. Undantaget är viss nyhetsteknik. Vi har ungefär 350 anställda, varav lite mer än hälften jobbar i Stockholm. På alla orterna arbetar vi med underavdelningar för inspelning, bearbetning och programstöd. I Stockholm och Göteborg bedriver vi även ateljéverksamhet där i synnerhet Stockholm har kapacitet för större produktioner med en modern och en för ändamålet anpassad maskinpark.

ATV Produktion är i första hand dimensionerad för intern kapacitet, vi har generellt sett en självförsörjningsgrad som ligger väsentligt under den resurs vi behöver, sett över ett årsgenomsnitt. I praktiken samarbetar vi alltså med många externa medarbetare och externa företag som är mycket viktiga för oss vid högsäsong och arbetstoppar. Det hindrar inte att vi till och från har ledig kapacitet i studior, kontrollrum, bearbetning och ateljé. Och som vi mot bakgrund av vårt allmänna uppdrag tycker det är rimligt att ställa också till marknadens förfogande. Dvs produktionsbolag, tevebolag eller andra aktörer som har behov av inspelnings- eller bearbetningsresurser är välkomna att utnyttja våra anläggningar när så är möjligt.

Vi är noga med att agera konkurrensneutralt och erbjuder snarare kvalitet och erfarenhet, än ett lågt pris. Du som har ett intresse och behov är välkommen att kontakta de kontaktpersoner som finns angivna på delsidorna för respektive resurs, här intill. Berätta vad Du vill göra, så kanske vi kan hjälpa Dig med upplägg och förslag som är intressant.