Om cookies på våra tjänster

Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

SVT Inköp

Sveriges Television (SVT) har en central företagsgemensam inköpsfunktion vars uppdrag är att via en strategisk och effektiv inköpsprocess uppnå bästa totalekonomi för företaget och bidra till att företagets övergripande mål uppfylls.

Grundbegreppen i vår policy utgörs av objektivitet, affärsmässighet och konkurrens. Vi strävar efter att alltid ha en hög moral och etik i vårt inköpsarbete samt att alltid upphandla i konkurrens. Det är viktigt för oss att våra leverantörer har ett stort förtroende för SVT som kund.

SVT lyder under Lagen om offentlig upphandling (LOU) och vi på inköp ansvarar för tillämpningen av lagen och att samtliga våra upphandlingar tar utgångspunkt lagens grundprinciper; lika behandling, proportionalitet, transparens och ömsesidigt erkännande.