Om cookies på våra tjänster

Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

LOU och upphandlingsprocessen

SVT omfattas av Lagen om offentlig upphandling (2016:1145), som förkortas LOU.

Syftet med upphandlingsreglerna är att upphandlande enheter och myndigheter (SVT är en upphandlande enhet) på bästa sätt ska använda de offentliga medlen genom att uppsöka och dra nytta av konkurrensen på aktuell marknad. Samtidigt syftar regelverket till att ge leverantörerna möjlighet att tävla på lika villkor i varje upphandling.

Upphandlingsreglerna grundar sig på fem EG-rättsliga principer:

1. Icke-diskrimineringsprincipen; Betyder att det är förbjudet att diskriminera leverantörer. Till exempel får den upphandlande enheten inte ge lokala företag företräde.

2. Likabehandlingsprincipen; Alla leverantörer ska behandlas lika. Alla måste få samma information vid samma tillfälle.

3. Transparensprincipen; Upphandlingen ska vara förutsägbar och transparent. Förfrågningsunderlaget ska innehålla all information, inga krav får tillkomma i efterhand. Kort och gott: vi måste göra så som vi säger att vi ska göra.

4. Proportionalitetsprincipen; Kraven i upphandlingen måste stå i proportion till vad som efterfrågas och ha ett naturligt samband.

5. Principen om ömsesidigt erkännande; Innebär bl.a. att intyg och certifikat som utfärdats exempelvis myndighet i något medlemsland ska godtas i upphandlingen.
inkop