Om cookies på våra tjänster

Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Vinjetter och loggor 2016

Avsändarskyltar 

SVT ska stå som avsändare för det enskilda programmet oavsett på vilken plattform tittaren ser det. För att säkerställa detta ska SVT:s logotyp finnas med tydligt i början och slutet av alla program.

Utgångspunkten för riktlinjerna nedan är att det enskilda programmets visuella särart ska bibehållas, samtidigt som SVT tydligt står som avsändare för programinnehållet.

1-samlingsbild-3

SVT i början av programmet

SVT:s logotyp ska förekomma i öppningsbilden i alla internt producerade program och i alla program som producerats externt exklusivt för SVT:s räkning. Program som innehåller SVT-logotypen eller ”SVT” i namnet undantas, vilket gör att t ex nyhetsprogram inte omfattas av riktlinjerna.

2-intro-svt

 • Logotypen har alltid samma position i nedre bildkant.
 • Logotypen har en inbyggd animation som tar fram och bort avsändarskylten. Ingen annan rörelse får kopplas till logotypen.
 • Logotypen ska ligga i animationens fulla längd. (3,8 sekunder)
 • Ingen skuggning eller andra effekter får förekomma.
 • Logotypen ska som regel vara vit, men kan i undantagsfall vara svart om den läggs på en mycket ljus bakgrund.

SVT i samband med produktionsskyltar för andra bolag

I de fall där produktionsskyltar för externa produktionsbolag m m förekommer ska dessutom:

 • SVT förekomma på samma bakgrund som den externa produktionsskylten tillsammans med formuleringen ”producerat för SVT” enligt exemplet nedan.
 • Ingen ljudlogotyp får förekomma för det externa bolaget.
 • Produktionsbolags och/eller formatägares logotyp får inte vara rörlig.
 • Bolagets logotyp/identifikation får uppta maximalt 10% av bildytan inklusive utrymme mellan logotyp och tillhörande text när sådan finns.
  (Varje ruta i i exemplet nedan utgör 1 % av den totala bildytan.)

3-intro-med-prodbolag

4-samlingsbild-prodbolag

 SVT i slutet av programmet

SVT:s logotyp ska alltid finnas med i slutet på alla internt producerade program och program som producerats externt exklusivt för SVTs räkning. Logotypen bör förekomma enligt nedan.

5-outro-logo 6-outro-credit

 • Logotypen ska inleda eftertexterna
 • Logotypen ska läggas mot programmets slutbild eller samma bakgrund som eftertexterna.
 • Logotypen har en inbyggd animation som tar fram och bort avsändarskylten. Ingen annan rörelse får kopplas till logotypen.
 • Logotypen ska ligga i animationens fulla längd. (3,8 sekunder)
 • Ingen skuggning eller andra effekter får förekomma.
 • Logotypen ska som regel vara vit, men kan i undantagsfall vara svart om den läggs på en mycket ljus bakgrund.

Ladda ner avsändarskyltpaket med alfakanal