Om cookies på våra tjänster

Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Användning av SVT:s arkiv

Produktionsutläggning

I produktionsutläggningar får den externa producenten nyttja material från SVT:s arkiv i programmet mot erläggande av ersättning för administrativa och tekniska kostnader (exempelvis för research, framtagning och kopiering). Det betyder att samtliga rättigheter till arkivmaterialet tillkommer SVT.

För material i SVT:s arkiv som innehåller andra rättigheter, ska  SVT Sales kontaktas.

Alla kopior på arkivmaterial ska återlämnas till SVT i samband med leverans av själva programmet.

 

Samproduktion

SVT kan även välja – efter samråd med produktionsbolaget – att lägga licenskostnaden för arkivmaterial från SVT som en praktisk insats. Detta innebär att del av SVT:s totala insats blir en praktisk insats och att vissa rättigheter för arkivmaterial avlöses av SVT.

Den praktiska insatsen avser licenskostnad för SVT:s nyttjande samt visningar på festivaler. Produktionsbolaget ska betala/faktureras för SVT:s tekniska och administrativa kostnader samt övrigt nyttjande.

Önskar man som produktionsbolag att i sin produktion nyttja denna möjlighet så ska man så tidigt som möjligt kontakta sin projektledare för sådant godkännande. Produktionsbolaget ska informera om den mängd arkivmaterial man avser att nyttja. Detta räknas i fem minuters intervaller och den praktiska insatsen för SVT uppgår till 25.000 kronor per fem minuter.

Om Produktionsbolaget använder mer arkivmaterial än vad som överenskommits i samproduktionsavtalet ska den överstigande licenskostnaden faktureras produktionsbolaget. Den praktiska insatsen ska alltså inte justeras.

Vid ett eventuellt vidarenyttjande av produktionen betalar Produktionsbolaget en licensersättning för det faktiska arkivmaterialet som ingår i produktionen.

 

Kontakt på SVT för produktionsbolaget blir i första hand SVT:s projektledare.

Alla kopior på arkivmaterial ska återlämnas till SVT i samband med leverans av själva programmet.