Om cookies på våra tjänster

Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Normalvillkor

Normalvillkoren är upprättade för att vara del av den plattform som ska ligga till grund för det dagliga produktionssamarbetet. På så sätt kan SVT, produktionsbolagen och fria filmare gemensamt och långsiktigt åstadkomma bästa möjliga klimat för en kreativ programprocess – med publiken i fokus.

Normalvillkoren anger inriktningen på de villkor som gäller vid produktionssamarbeten vid all tv-produktion som inte är nyheter, sport eller inköp av färdiga program.

SVT ska verka för mångfald i programverksamheten genom en variation i produktionsformer (15§ i Sändningstillståndet). Vid sidan av en betydande egen programproduktion ska utläggningar, samarbetsprojekt och inköp av program bidra till denna variation.

En viktig förutsättning för att SVT ska kunna uppnå den förväntade och önskade mångfalden är att det finns en sund och professionell extern produktionsbransch med kunniga produktionsbolag och fria filmare.

En viktig uppgift för SVT som public service-bolag är därför att stimulera utvecklingen av en bred, levande, kreativ och konkurrerande produktionsbolagsmarknad. Genom en fortsatt hög andel externt utvecklade och producerade program kan SVT leva upp till uppdraget att leverera en mångfald av program till publiken, producerade på ett omväxlande och nyskapande sätt.

Genom samarbetet ska produktionsbolag, fria filmare och SVT tillsammans skapa ett utbud som bygger på public service-värderingar.

Förhandlingar mellan SVT och produktionsbolag eller fria filmare ska vara transparenta, effektiva och ska ske i god anda.

Normalvillkoren ska inte ses som obligatoriska villkor, utan SVT, produktionsbolag och fria filmare har möjlighet att i den enskilda produktionen komma överens om de villkor som, är bäst lämpade för den aktuella produktionen. Bland annat ska normalvillkoren möjliggöra visning på SVT:s alla plattformar och samtidigt tillgodose fria filmares och produktionsbolags och andra samproducenters intresse av att kunna sprida och exploatera format och produktioner på en eftermarknad.

 

Normalvillkor Underhållning / Fakta / Reality

Nedanstående avser produktionsutläggningar (av SVT fullfinansierade produktioner) där produktionsbolaget har utvecklat programidé, koncept eller pappersformat, men där inget program tidigare har visats.

 

Förstora bilden på normalvillkor för Underhållning/Fakta/Reality här!

 

 

Normalvillkor vid samproduktion av Dokumentär och Kultur

Förstora bilden på Normalvillkor för Dokumentär här!

 Avstämningsschema

Normalvillkor vid samproduktion av Drama

Förstora bilden på normalvillkor för Drama här!

Checklista drama

Rättighetsmatris